BẢN TIN QUÝ I – 2019

12/04/2019Từ Tin nổi bật

(Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Neovia)

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Neovia Hà Nam – giai đoạn 2 là dự án mở rộng của chủ đầu tư Công ty TNHH Guyomarc’h – VCN Hà Nam tại KCN Hòa Mạc, Hà Nam. HICON là Nhà thầu chính thực hiện dự án với quy mô 46.606 m2. Dự án được khởi công ngày 15/12/2017. Hiện tại công trình thi công đã đạt khoảng 80% tổng khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

(Dự án Đại sứ quán Đức tại Hà Nội)

Dự án Đại sứ quán Đức tại quận Ba Đình, thủ đô Hà Nội. HICON là Tổng thầu thực hiện dự án với tổng diện tích 5.500 m2. Dự án được khởi công vào tháng 01/2018 và dự kiến tiến hành thi công trong vòng 25 tháng. Hiện tại công trình thi công đã đạt khoảng 30% tổng khối lượng công việc. Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư vào giữa năm 2020.

(Nhà ở chuyên gia của nhà máy may Smart Shirts Xuân Trường)

Dự án nhà ở chuyên gia của nhà máy may Smart Shirts Xuân Trường của chủ đầu tư là Công ty TNHH DT Xuân Trường tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. HICON là Tổng thầu thực hiện dự án với diện tích thi công là 1.300m2. Dự án này được khởi công vào tháng 09 năm 2018. Hiện tại công trình thi công đã đạt khoảng 60% tổng khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

(Nhà máy KTG Industrial Bắc Ninh)

Nhà máy KTG Industrial Bắc Ninh của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp KTG Bắc Ninh nằm tại KCN Yên Phong (mở rộng), tỉnh Bắc Ninh. HICON là Tổng thầu Design & Build thực hiện dự án với quy mô là 36.000m2. Dự án này được bắt đầu vào tháng 10/2018. Hiện tại toàn bộ công trình thi công đã đạt khoảng 65% tổng khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

(Nhà máy Gunzetal)

Dự án Nhà máy Gunzetal của chủ đầu tư là Công ty TNHH Gunzetal (Việt Nam) tại KCN VSIP IIA, tỉnh Bình Dương. Công ty HICON là đơn vị tổng thầu xây dựng với quy mô dự án là 40.000m2. Dự án này được bắt đầu vào đầu tháng 10 năm 2018. Hiện tại toàn bộ công trình thi công đã đạt khoảng 75% tổng khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

(Hệ thống xử lý nước thải (STP) công suất 11.000 m3/ngày đêm)

Dự án hệ thống xử lý nước thải (STP) của chủ đầu tư là Công ty khu công nghiệp Thăng Long huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. HICON là Nhà thầu chính phần xây dựng với quy mô dự án là 12.700m2. Dự án này được bắt đầu vào tháng 09/2018. Hiện tại toàn bộ công trình thi công đã đạt khoảng 87% tổng khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư vào cuối tháng 04  năm 2019.

(Nhà máy Spindex – giai đoạn 2)

Nhà máy Spindex – giai đoạn 2 của chủ đầu tư là Công ty TNHH công nghiệp Spindex (Hà Nội) tại KCN Nội Bài, thành phố Hà Nội. HICON là Tổng thầu Design & Build với quy mô là 10.600m2. Dự án này được khởi công vào tháng 03/2019 và dự kiến thi công trong vòng 07 tháng. Hiện tại công trình vừa được bắt đầu và dự kiến sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

(Trang trại New Hope)

Trang trại New Hope – chủ đầu tư là Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Định nằm tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. HICON là Tổng thầu thực hiện dự án với quy mô dự án là 224.900m2. Dự án này sẽ được bắt đầu khởi công trong tháng 04 năm 2019 và dự kiến hoàn thành trong vòng 07 tháng đúng theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư.