Các dự án đã thực hiện

Hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đối tác TSQ
Đối tác POSCO
Đối tác Savico
Đối tác Dorco
Đối tác ecopark
Đối tác BM
Đối tác SAMSUNG SDIV
Đối tác sân bay nội bài
Đối tác VSIP
Đối tác CJ
Đối tác LG
Đối tác invivo
Đối tác Samsung
sumitomo corp
Đối tác EVA
Đối tác Shinhan
Đối tác Viettinbank
Đối tác BIDV
Đối tác MB
Đối tác Vietcombank
Đối tác MHDI
Đối tác CTCVN
Đối tác SME
Đối tác NUCE