Sơ đồ tổ chức

Nhân sự chủ chốt

Hệ thống quản lý

- Là đơn vị chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng, HICON đã được Bộ xây dựng – Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế và thi công xây dựng công trình
HICON đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án; nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ bàn giao công trình cho khách hàng
HICON đã và đang áp dụng ISO 45001 cho các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp với mục tiêu là giảm thương tích và bệnh nghề nghiệp, bao gồm thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần.
Với bộ tiêu chuẩn ISO 14001, HICON hướng tới quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường.

Năng lực thiết bị

HICON trực tiếp sở hữu hệ thống máy móc thiết bị xây dựng đồng bộ và hiện đại.

Thành tựu

Trách nhiệm cộng đồng

HICON ý thức được rằng trách nhiệm cộng đồng chính là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Chính vì vậy, trách nhiệm cộng đồng được HICON lồng ghép vào chiến lược của Công ty và trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp cùng tồn tại và phát triển.