ECOPARK INFRASTRUCTURE

26/12/2018Từ

Project: Hạ tầng khu đô thị Ecopark
Owner: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng
Location: KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
Scale: 104,000 m2
Scope of work: Main Contractor
Time: 2015 – 2017