NHÀ MÁY FORE SHOT VIỆT NAM

20/10/2021Từ

Tên dự án: Nhà máy Fore Shot Việt nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fore Shot Việt Nam

Địa điểm: KCN Thuận Thành II, Bắc Ninh

Quy mô:  20.000 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế và thi công

Thời gian thi công: 2021