BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỰ ÁN SEVT YÊN BÌNH

05/11/2018Từ

Tên dự án: Bể xử lý nước thải dự án SEVT Yên Bình
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Địa điểm: KCN Yên Bình, Thái Nguyên
Quy mô: 24.624 m3
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2013