BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

02/11/2018Từ

Tên dự án: Bệnh viện đa khoa Thái Bình
Chủ đầu tư : Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng
Địa điểm: TP. Thái Bình
Quy mô: 52.500 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2016 – 2018