ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

19/08/2019Từ

Tên dự án: Đại Sự Quán Đức

Chủ đầu tư: Đại Sự Quán Đức

Địa điểm: Quận Ba Đình, Hà Nội

Quy mô: 5.500 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu

Thời gian thi công: 2018 – 2020