NHÀ MÁY HIGHSUN OPTOELECTRONIC

02/11/2018Từ

Tên dự án: Nhà máy Highsun Optoelectronic
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Highsun Optoelectronic
Địa điểm: KCN Quế Võ 2, Bắc Ninh
Quy mô: 21.000 m2
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian thi công: 2017 – 2018