BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SEVT YÊN BÌNH GĐ2

05/11/2018Từ

Tên dự án:  Bể xử lý nước thải SEVT Yên Bình GĐ2
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Samsung C&T)
Địa điểm: KCN Yên Bình, Thái Nguyên
Quy mô: 45.000 m3
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2015