KHU LOGISTICS THĂNG LONG

02/11/2018Từ

Tên dự án : Khu Logistics Thăng Long
Chủ đầu tư: Công ty CP Transimex
Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hưng Yên
Quy mô: 30.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2018