ĐƯỜNG DẪN CẦU NHẬT TÂN

05/11/2018Từ

Tên dự án:  Đường dẫn cầu Nhật Tân
Chủ đầu tư: PMU85
Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
Quy mô: 4.891 m
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2012 – 2014