HẠ TẦNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE

18/12/2018Từ

Tên dự án: Hạ tầng Nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre

Chủ đầu tư: Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre

Địa điểm: KCN Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 71.271 m2

Phạm vi công việc: Hạ tầng

Thời gian thi công: 2017 – 2018