HẠ TẦNG NHÀ MÁY METAL SEVT ADDITIONAL BUILDING

05/11/2018Từ

Tên dự án: Hạ tầng nhà máy Metal SEVT Additional Building
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Địa điểm: KCN Yên Bình, Thái Nguyên
Quy mô: 
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2014