KHÁCH SẠN CHIC-LAND ĐÀ NẴNG

02/11/2018Từ

Tên dự án: Khách sạn Chic-land Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty CP Chic-Land
Địa điểm: Đà Nẵng
Quy mô: 15.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2017 – 2018