KHU DỊCH VỤ VẬN TẢI ALS

02/11/2018Từ

Tên dự án: Khu dịch vụ vận tải ALS
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Logistics Hàng không
Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Quy mô: 5.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2017