MỞ RỘNG NHÀ MÁY SDIV VIỆT NAM

05/11/2018Từ

Tên dự án: Mở rộng Nhà máy SDIV Việt Nam
Chủ đầu tư: SamSung C&T Corporation
Địa điểm: KCN Yên Phong
Quy mô: 31.600 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2012 – 2014