MỞ RỘNG NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC NEOVIA BÌNH DƯƠNG

02/11/2018Từ

Tên dự án: Mở rộng Nhà máy thức ăn gia súc Neovia Bình Dương
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Guyomarch’s Bình Dương
Địa điểm: KCN An Phú, Bình Dương
Quy mô: 2.700 m2
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian thi công: 2016 – 2017