NHÀ KHO CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUNZHEN

05/11/2018Từ

Tên dự án: NHÀ KHO CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUNZHEN (GĐ1)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH May Mặc Junzhen
Địa điểm: KCN Bảo Minh, Nam Định
Quy mô: 6.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2016