NHÀ MÁY ENVIRONSTAR

06/05/2020Từ

Tên dự án: Nhà máy Environstar

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập đoàn Environstar

Địa điểm: KCN Cầu Nghìn, Thái Bình

Quy mô: 25.000 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu D&B

Thời gian thi công: 2019 – 2020