NHÀ MÁY KTG INDUSTRIAL BẮC NINH

18/12/2018Từ

Tên dự án: Nhà máy KTG Industrial Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp KTG Bắc Ninh

Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Quy mô: 36.000 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế và thi công

Thời gian thi công: 2018 – 2019