HẠ TẦNG NHÀ MÁY SAMSUNG DISPLAY

05/11/2018Từ

Tên dự án: Hạ tầng Nhà máy Samsung Display
Chủ đầu tư: Samsung Display Việt Nam (SDV) & Samsung C&T
Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Quy mô: 300.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2014 – 2016