NHÀ Ở XÃ HỘI CÔNG NHÂN CỦA CÔNG TY FUJI BẮC GIANG

04/03/2021Từ

Tên dự án: Nhà ở xã hội công nhân của Công ty FUJI Bắc Giang

Chủ đầu tư: Công ty Fuji Bắc Giang

Địa điểm: Yên Dũng, Bắc Giang

Quy mô:  25.000 m2

Phạm vi công việc: Nhà thầu thi công

Thời gian thi công: 2020-2021