TRẠM XĂNG IDEMITSU Q8

02/11/2018Từ

Tên dự án: Trạm xăng Idemitsu Q8
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Idemitsu Kosan
Địa điểm: KCN Thăng Long, Hà Nội
Quy mô: 6.000 m2
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian thi công: 2017