TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3000 M3/NGÀY VÀ BỂ NƯỚC CHỨA NƯỚC SẠCH 6000M3

03/04/2019Từ

Tên dự án: Trạm xử lý nước thải công suất 3000m3/ngày đêm và Bể chứa nước sạch 6000m3

Chủ đầu tư: Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Địa điểm: KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc

Quy mô: 12.000 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu thiết kế và thi công

Thời gian thi công: 2017 – 2018