TRANG TRẠI NEW HOPE

22/04/2019Từ

Tên dự án: Trại heo giống New Hope

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn Nuôi New Hope Bình Định

Địa điểm: Huyện Tây Sơn, Bình Định

Quy mô: 224.900 m2

Phạm vi công việc: Tổng thầu

Thời gian thi công: 2019