TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAVICO

05/11/2018Từ

Tên dự án: TTTM Savico
Chủ đầu tư: Công ty CP Savico Hà Nội
Địa điểm: Long Biên, Hà Nội
Quy mô: 27.790 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2011