TTTM HYUNDAI HILLSMALL

18/12/2018Từ

Tên dự án: TTTM Hyundai Hillsmall

Chủ đầu tư: Hyundai RNC Hà Tây Co.,Ltd

Địa điểm: Quận Hà Đông, Hà Nội

Quy mô: 10.300 m2

Phạm vi công việc: Nhà thầu chính

Thời gian thi công: 2017