XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG NITORI EPE

05/11/2018Từ

Tên dự án: Nhà máy Nitori EPE Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nitori Furniture
Địa điểm: KCN Quang Minh, Hà Nội
Quy mô: 26.000 m2
Phạm vi công việc: Nhà thầu chính
Thời gian thi công: 2011 – 2012