BUỔI TỌA ĐÀM CÙNG CHUYÊN GIA LÊ HÙNG TỰ NHIÊN

27/04/2016Từ 内部新闻

Ngày 27/04/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng & Quản lý Dự án Hi-End (HICON) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả”. Chương trình có sự tham gia của Mr. Hùng Tự nhiên với vai trò là diễn giả, tham gia giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cùng toàn thể CBNV Công ty HICON và các khách mời.

Tại không khí thân thiện và cởi mở, Mr. Hùng Tự nhiên đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để Giao tiếp hiệu quả. Giao tiếp hiệu quả không phải là nói nhiều liên miên mà đây là nghệ thuật truyền tải thông điệp nhẹ nhàng, cô đọng để hầu hết số đông đều hiểu và nắm bắt được thông tin nhanh chóng. Sống và làm việc trong thế giới hiện đại ngày nay, mỗi cá nhân cần có mức độ kỹ năng giao tiếp hiệu quả tối thiểu. Bạn sẽ nhận được câu trả lời tốt nếu bạn biết đặt câu hỏi hợp lý. Sự giao tiếp giúp bạn đặt câu hỏi hợp lý. Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa những gì bạn biết và những gì bạn muốn biết.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tọa đàm:

<img alt=”” data-cke-saved-src=”https://hicon.vn/cms2/wp-content/uploads/2018/11/IMG_5963(1).jpg” src=”https://hicon.vn/cms2/wp-content/uploads/2018/11/IMG_5963(1).jpg” border-width:=”” 0px;=”” border-style:=”” solid”=””>