CBCNV dự án SAMSUNG DISPLAY V2- PROJECT- SAMSUNG Bắc Ninh được khen tặng vì thực hiện tốt công tác An toàn lao động

12/01/2016Từ 内部新闻

 

 Với khẩu hiệu “An toàn – như một thói quen trong cuộc sống” và chính sách lấy con người là trọng tâm của doanh nghiệp, việc tìm tòi, học hỏi, đào tạo, đổi mới các biện pháp thi công An toàn trên công trường luôn được công ty HICON coi trọng.
 Cùng những nỗ lực không ngừng đó, Công ty HICON đã vinh dự được nhà thầu chính Samsung trao tặng giấy khen trong tháng 12/2015 và tháng 1/2016 vì đã có thành tích xuất sắc trong thi công, đặc biệt là việc tuân thủ công tác an toàn lao động.
 Ghi nhận sự cố gắng và những thành quả mà CBCNV đã đạt được trong quá trình thực hiện Gói thầu I, Hạng mục thi công hạ tầng, Dự án SAMSUNG DISPLAY V2- PROJECT- SAMSUNG Bắc Ninh, phòng HSE đã trao tặng quà cho CBCNV tại công trình nhằm kích lệ tinh thần thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ trong thời gian qua.
                                                                                                                          Nhóm tin tức nội bộ thực hiện