Chương trình đào tạo tiếng Anh cho nhân viên

06/10/2015Từ 内部新闻

Nhằm nâng cao chất lượng nhân sự, từ tháng 10/2014 Công ty đã tổ chức chương trình học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài, tại Văn phòng Công ty – 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Giấy, Hà Nội.

02 lớp học được phân loại ở hai trình độ Elementary và Pre-Intermediate, thời gian đào tạo: 02 giờ/tuần cho mỗi lớp học.

Với các dự án ODA, FDI mà Công ty đang thực hiện thì khả năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh của các CBNV sẽ nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công việc.

Mục tiêu của chương trình học là  giúp cán bộ, công nhân viên thoát khỏi tâm lý sợ, ngại nói tiếng tiếng Anh và có thể tự tin trong giao tiếp với các đối tác nước ngoài.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp học:

 

 

 

 

Nhóm tin tức nội bộ thực hiện