Công trình WWT nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ

20/08/2016Từ 内部新闻

 Các hạng mục công trình đang được đẩy nhanh thực hiện, cùng với cam kết về tiến độ, an toàn, Công ty HICON quyết tâm đảm bảo chất lượng thi công của tất cả các dự án Công ty HICON đang thi công. Phía Chủ đầu tư cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ huy công trình WWT.

Dưới đây là những hình ảnh thi công dự án và không khí quyết tâm của CBVNV tại công trình:

 

 

 

 

 

Nhóm tin tức nội bộ thực hiện