Công ty Cổ phần xây dựng & Quản lý dự án Hi-end nhận chứng chỉ Quản lý chứng chỉ ISO 9001:2008

05/02/2015Từ 内部新闻

 

 Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý dự án HI-END xây dựng và đạt được Giấy chứng nhận ISO 9001:2008, Công ty HI-END đã phải triển khai và đáp ứng một khối lượng công việc  lớn, đòi hỏi lòng nhiệt tâm và tinh thần hợp tác cao độ của tập thể và toàn hệ thống công ty HI-END. Điều đó được thể hiện ở việc truyền thông nội bộ, mức độ hiểu biết và tuân thủ của mỗi nhân viên trên toàn hệ thống  công ty HI-END về việc áp dụng ISO 9001:2008 là rất cao. Công ty HI-END đã đầu tư rất lớn vào máy móc sản xuất và cơ sở hạ tầng, cũng như ban hành hệ thống chính sách, quy định/quy trình về an toàn lao động … để đảm bảo phục vụ sản xuất tốt nhất và đồng thời đáp ứng tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

                           Ban lãnh đạo chụp kỷ niệm khi nhân chứng chỉ ISO 9001:2008

 Chia sẻ Giấy chứng nhận ISO 9001:2008, ông Nguyễn Đức Toàn – Giám đốc điều hành cho biết: “Hoạt động xây dựng hiện đại gắn chặt với công nghệ và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý dự án HI-END hết sức coi trọng việc đầu tư phát triển cùng với yêu cầu về an toàn … Để hướng các hoạt động của công ty HI-END  theo chuẩn mực quốc tế và phục vụ tốt nhất  nhu cầu  dịch vụ sản phẩm ngày càng khắt khe của khách hàng thì tuân thủ đáp ứng những tiêu chuẩn như ISO 9001:2008 là những ưu tiên và cam kết chúng tôi hướng tới. Chính vì vậy trong suốt quá trình triển khai, lãnh đạo của công ty Hi-End luôn cam kết tuân thủ đúng những yêu cầu của chứng chỉ ISO 9001:2008 và đưa nó trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp.

Nhóm Tin tức nội bộ thực hiện