Công ty Hicon vinh dự nhận được Chứng chỉ An toàn từ Nhà thầu SAMSUNG C&T

26/04/2016Từ 内部新闻

 Tháng 04/2016 Công ty cổ phần Xây dựng & Quản lý dự án Hi-End đã vinh dự được Nhà thầu Samsung C&T trao tặng chứng chỉ an toàn trong quá trình thi công Công tác hạ tầng – Dự án SDV LCD Project, Yên Phong, Bắc Ninh do đã đạt dược 7.050.000 giờ an toàn. 

Công tác thi công xây dựng các dự án của Samsung luôn yêu cầu mỗi nhà thầu phải đáp ứng các yếu tố: Chất lượng, tiến độ là mục tiêu số một, đặc biệt là công tác An toàn vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu.

Để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, trong thời gian vừa qua, Ban chỉ huy trình nói riêng và Công ty HICON nói chung đã không ngừng tìm tòi, cải tiến và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, khẳng định về chất lượng, kịp thời về tiến độ, với những con người kỷ luật, tác phong công nghiệp, không vi phạm các quy định về công tác An toàn lao động.

                                                                                                                                                                         Nhóm tin tức nội bộ thực hiện