Đào tạo quản lý chất lượng dự án

29/08/2015Từ 内部新闻

 

Trước yêu cầu ngày càng cao của các Chủ đầu tư đòi hỏi các nhà thầu xây dựng ở Việt Nam nói chung và HICON nói riêng cần phải có các giải pháp chuyên nghiệp về quản lý chất lượng thi công tuân thủ quy định và các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, thứ Bảy ngày 29/08/2015 vừa qua, khóa học về Quản lý chất lượng dự án với diễn giả là Ông Trịnh Đắc Hiếu – Giám đốc dự án của Công ty Tebodin Việt Nam đã được tổ chức tại Văn phòng Công ty cho các đối tượng là Chủ nhiệm công trình, Phó Chủ nhiệm công trình, nhân viên phòng Kế hoạch Thi công và đội ngũ kỹ sư chủ chốt.

 Khóa học Quản lý chất lượng dự án đã giúp cho các học viên HICON  ôn tập lại những kiến thức về quản lý dự án mà hàng ngày đang áp dụng nhưng chưa được hệ thống một cách khoa học,  đồng thời cũng giúp đội ngũ kỹ thuật định hướng được cho mình để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về  quản lý dự án.

 

                                                                                                                                                                Nhóm tin tức nội bộ thực hiện