Hicon hướng tới giải pháp An toàn tổng thể trong thi công

28/05/2015Từ 内部新闻

 Ngày 28/05/2015 Công ty Tư vấn Quốc tế Tebodin kết hợp với Công ty Houselink tổ chức Hội thảo “Giải pháp An toàn tổng thể cho các Nhà thầu Xây dựng chuyên nghiệp”. Hội thảo đã thu hút đông đảo các Nhà thầu, Chủ đầu tư và các Công ty tư vấn có uy tín tham gia.

Vấn đề an toàn lao động, sức khoẻ và môi trường đã trở thành một yếu tố quan trọng bậc nhất tại các dự án công trình xây dựng Việt Nam hiện nay.

Coi đây là một vấn đề quan trọng trong hoạt động thi công, Công ty HICON đã cử các cán bộ chuyên trách, có kinh nghiệm tham gia hội thảo để cùng thảo luận, học hỏi với cộng đồng nhằm đưa ra các giải pháp chuyên nghiệp về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường, tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn Quốc tế.

 

                                                                                                                                                               Nhóm tin tức nội bộ