Hicon là lành đùm lá rách

05/06/2015Từ 内部新闻

 Trong thời gian vừa qua, đồng chí Đinh Minh Khoa nhân viên khối HICON SERVICE vừa phải trải qua ca phẫu thuật mổ não do tụ máu. Với tinh thần đoàn kết và đạo lý truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân… Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty đã quyên góp ủng hộ đồng chí Đinh Minh Khoa vượt qua khó khăn với số tiền ủng hộ là: 28.000.000 đ.

  Ngày 05/06/2015 đại diện Công đoàn, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV đã trực tiếp trao số tiền này đến đồng chí Đinh Minh Khoa.

 Đại diện Ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBCNV Chủ tịch công đoàn-Bà Đào Thị Lụa đến thăm hỏi và tặng quà

Nhóm tin tức nội bộ thực hiện