HỘI ĐÀM TƯ DUY TỔNG THẦU CÔNG TY HICON

12/05/2018Từ 内部新闻

 

Ngày 12/05/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư HICON đã tổ chức buổi Hội đàm về tư duy tổng thầu với sự tham dự của Ban giám đốc và tất cả các trưởng bộ phận của các phòng ban. Mục đích là để các phòng ban hiểu rõ được về chức năng nhiệm vụ và tương tác giữa các phòng ban mình và các phòng ban khác trong chuỗi tương tác phục vụ một dự án tổng thầu. Cuộc hội đàm cũng là dịp để các vị trí quản lý chia sẻ những kinh nghiệm rút ra trên cơ sở thực tiễn và tìm hiểu công việc của các bộ phận liên quan nhằm đạt tới sự phối hợp nhuần nhuyễn.

Cuộc hội đàm với cách thức tổ chức linh hoạt đã thực sự là một diễn đàn để lại nhiều dấu ấn vui vẻ, tốt đẹp và nhiều bài học quý giá đối với những thành viên tham gia, đồng thời tạo sự hứng khởi và động lực mới cho công việc.
Sau đây là một số hình ảnh của cuộc hội đàm: