LỄ SƠ KẾT CÔNG TÁC AT-VSLĐ SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN TẠI DỰ ÁN KHÁCH SẠN CHIC-LAND ĐÀ NẴNG

22/07/2019Từ 内部新闻

Công tác tác An toàn vệ sinh lao động, An ninh trật tự & Phòng chống cháy nổ Dự án Khách sạn Chicland Đà Nẵng sau một năm triển khai thực hiện (22/6/2017 đến 22/6/2018), được Ban chỉ huy công trình & bộ phận An toàn cùng toàn thể CBCNV của dự án sơ kết, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại & hạn chế, đồng thời đề ra các mục tiêu thực hiện cho giai đoạn thực hiện tiếp theo.
Ngoài những tồn tại trong quá trình thực hiện, Ban chỉ huy dự án cũng đã thực hiện và để lại những dấu mốc đáng biểu dương như sau:

  1. Không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn lao động nào trong suốt 68.600 giờ thực hiện tại dự án.
  2. Duy trì thực hiện tốt công tác hệ thống theo quy định của Công ty.
  3. Giữ được hình ảnh đẹp trong mắt Chủ đầu tư & Tư vấn giám sát và đươc đánh giá rất cao.

Dưới đây là hình ảnh trong buổi lễ sơ kết và trao tặng quà cho các tổ đội + các nhân thực hiện tốt Công tác AT-VSLĐ: