Thực hiện lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần

22/07/2019Từ 内部新闻

 Chào cờ là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và mọi người dân. Thông qua chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc dân tộc, bắt đầu một tuần làm việc với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Từ ngày 10/7/2015 Công ty HICON triển khai lễ chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần tại Văn phòng Công ty và các công trình. Sau đây là một số hình ảnh về buổi lễ chào  cờ tại các văn phòng Công ty HICON:

 

 

 

 

 Nhóm tin tức nội bộ thực hiện