Hợp tác đầu tư

Với tầm nhìn và triết lý kinh doanh phát triển bền vững vì cộng đồng, HICON Group đang vận hành và phát triển trên nhiều lĩnh vực: thi công xây dựng, phát triển chuỗi nhà hàng cao cấp, đầu tư trang trại chăn nuôi…

Trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực và kinh nghiệm để cùng phát triển và sẻ chia các giá trị thịnh vượng cho cộng đồng.