Tổng thầu EPC

8. EPC bên trong

Với vai trò là tổng thầu EPC (Engineering – Procurement – Construction), HICON đã và đang trực tiếp hỗ trợ chủ đầu tư từ khi triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị công nghệ, xây dựng và bàn giao vận hành dự án. Chúng tôi thực thi công việc bao gồm các hạng mục:

  • Tư vấn, thiết kế
  • Xin giấy phép đầu tư, xây dựng
  • Cung ứng thiết bị và công nghệ
  • Thi công xây dựng và lắp đặt
  • Chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư