THINKING ABOUT HOW HICON DOES H.S.E

06/11/2018Từ Internal News

In any business enterprise in the field of production must have a department dedicated to HSE. Especially in the field of construction of works, the more indispensable work. And every time when thinking about HSE in each enterprise, people will imagine the dryness of regulations, sanctions.

But in Hicon – From the viewpoint of HSE issues, the humanity of the company’s management team has inspired the entire staff of staff. It is from here that the thoughts about the workforce spread to the direct workers. At the project site, Hicon saw the core issue was to work together, to come home safely. Hicon has been consistent with this goal. Do not change the target, do not impose a dry, rigid rules.

But Hicon changed the approach, changed the way of carrying out HSE – This makes the transmission of HSE content easier to understand and understand, more specifically for workers. From here, every worker understands the true values ​​of the HSE.

By understanding the nature of the problem. All employees agreed to voluntarily implement the rules on HSE and every worker became a Safe Worker. Every technician is a Safety Officer who has become the working motto and thread throughout the workflow from office to field. And bigger than that is the consensus, the determination of a whole team for a goal together working in a real work environment safe, no color, form or just stop at slogan .

In Hicon – HSE is started and done right from very specific things.

Nếu bạn vô tình ghé qua bất cứ công trường nào của Hicon vào mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi vừa kêt thúc ngày làm việc thì các CBKT, nhân viên văn phòng và cả các tổ đội thi công cùng nhau tập trung lại để dọn dẹp vệ sinh công trường. Và ngay tại thực tế hiện trường, các CBKT cùng các công nhân lao động cùng nhau trao đổi và hướng dẫn từ những điều cơ bản về thu gom vật tư vật liệu, giữ gìn mặt bằng làm việc sạch sẽ, đến các biện pháp sàng lọc, sắp xếp vật tư thi công sao cho khoa học và thuận tiện. Thực ra đây chính là phương pháp áp dụng 5S trên công trường.
Đến đây thì chắc hẳn bạn đã hiểu tại sao ở các công trường của dự án Hicon, công tác ATVSLĐ lại được mọi người đón nhận một cách tự nhiên và thực chất như vậy.
Và đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều công tác hàng ngày Hicon truyền tải đến mọi CBCNV cùng tập thể công nhân lao động của mình những kiến thực về ATVSLĐ. Vẫn biết mọi sự so sánh là khiên cưỡng – nhưng ở đây chúng tôi muốn nói đến cách tiếp cận và truyền tải vấn đề có hiệu quả một cách thực sự. Và bản thân cách làm mang đậm tính nhân văn này là nền tảng cho sự bền vững của một công tác mà Hicon đặt lên hàng đầu. Lấy công tác ATVSLĐ làm thước đo cho mức độ thành công của mỗi dự án, là một trong những thế mạnh để gìn giữ uy tín doanh nghiệp, phát triển thương hiệu Hicon trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án.