Anh công đoàn

29/01/2021Từ Tin nội bộ

Công đoàn yêu quý bao nhiêu

Tham gia hoạt động, với nhiều niềm tin

Công đoàn phải biết nghe, nhìn

Tâm tư nguyện vọng, hàng nghìn đoàn viên

Tinh thần, nghị lực vững bền

Ý thức, trách nhiệm, làm nên nhiệt tình.

Xây dựng nếp sống văn minh

Gia đình hạnh phúc, vẹn tình trước sau.

Đoàn viên gắn bó với nhau

Cảm thông, chia sẻ nỗi đau vô bờ.

Học tập – Văn thể ngoài giờ

Hội thi – Hội thảo nào nhờ được ai?

Tổng kết – bình xét người tài

Công bằng – nghiêm túc – đúng sai rõ ràng.

Triển khai từng bước vững vàng

Ngược, xuôi, tất bật, dọc ngang bộ bề.

Tận tâm sớm tối đi về

Say mê công việc, say mê công đoàn.