LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN VIỆT ANH – QUYỀN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

23/11/2020Từ Tin nội bộ, Tin văn hoá, Tin nổi bật

Trong buổi chào cờ đầu tuần thứ Hai, ngày 23/11/2020 của Công ty cổ phần đầu tư HICON đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Quyền Phó giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Đức Toàn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư HICON chủ trì Lễ trao quyết định bổ nhiệm với sự tham dự của các thành viên HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV khổi văn phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Đức Toàn ghi nhận nỗ lực, thành tích và kinh nghiệm của ông Trần Việt Anh sau 7 năm gắn bó cùng công ty và mong muốn ở vị trí công tác mới ông Trần Việt Anh sẽ cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HICON hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Công ty trong giai đoạn mới.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Việt Anh đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo các cấp và đưa ra 3 cam kết với Ban lãnh đạo công ty thể hiện quyết tâm cống hiến vì HICON trong thời gian tới:

  1. Cam kết xây dựng khối dự án thi công đoàn kết, chất lượng và hùng mạnh;
  2. Quản lý dự án một cách chi tiết và trung thực;
  3. Quan điểm cá nhân và cảm xúc làm việc tuyệt đối tuân thủ theo văn hóa và quy trình của HICON.

Ông cũng xin hứa sẽ tiếp tục phát huy kiến thức và kinh nghiệm của mình, kề vai sát cánh cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên xây dựng HICON ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững trong tương lai.