CBNV dự án SEVT METAL – 3D GLASS được trao tặng chứng chỉ An toàn lao động

30/11/2015Từ Tin nội bộ
 

Ngày 30.11.2015, công ty cổ phần Xây dựng & Quản lý dự án Hi-End (HICON) đã vinh dự được nhà thầu chính Samsung Engineering trao tặng chứng chỉ an toàn lao động cho dự án SEVT METAL – 3D GLASS. 

Đây là kết quả của 208 ngày tích cực thi công của toàn thể CBCNV dự án SEVT METAL – 3D GLASS. Đóng góp vào thành công này là sự nỗ lực của tập thể Ban CHCT cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty tới từng hạng mục và các bộ phận tại công trình.

Dự án SEVT METAL – 3D GLASS đã hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao, bảo đảm những yêu cầu do Samsung đề ra, đặc biệt công tác an toàn được nhà thầu chính Samsung Engineering đánh giá xuất sắc. Đây là phần thưởng xứng đang cho những nỗ lực của công ty HICON, đồng thời là động lực cho những dự án mới.

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Nhóm tin tức nội bộ