CHƯƠNG TRÌNH SƠ KẾT GIAI ĐOẠN I CÔNG TRÌNH HIGHSUN

09/12/2017Từ Tin nội bộ

Chương trình sơ kết Giai đoạn 1 công trình Highsun

Ngày 09/12/2017 Công ty HICON đã tổ chức lễ sơ kết Giai đoạn 1 công trình Highsun – Khu Công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh.

Highsun là một dự án trọng điểm của Hicon, đây là dự án Chủ đầu tư rất chú trọng, chuẩn mực về chất lượng, tiến độ và an toàn trong từng hạng mục thi công. Công ty HICON quyết tâm hoàn thành dự án đúng hẹn với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: