CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015

09/10/2015Từ Tin nội bộ
 

Nhằm nâng cao sự hiểu biết của Nhân viên về các chính sách của Công ty, phòng Hành chính Nhân sự kết hợp với phòng H.S.E đã tiến hành “Đào tạo định hướng” trên toàn hệ thống Công ty.

Mục đích của chương trình: giúp CBCNV hiểu rõ hơn về các Chính sách, Nội quy của Công ty, Quy định chung về H.S.E – Công tác sức khỏe, Công tác an toàn, Công tác bảo vệ môi trường.

Đặc biệt là công tác đào tạo H.S.E với những bài học kinh nghiệm, công tác nghiên cứu và thực hành H.S.E để mỗi nhân viên luôn hiểu và tự giác thực hiện an toàn không chỉ trong lĩnh vực thi công mà còn có những thông tin hữu ích đối với gia đình mình.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Nhóm tin tức nội bộ