ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CHO THẾ HỆ TRẺ CỦA HICON

03/08/2020Từ Tin nội bộ, Tin nổi bật

Sáng nay ngày 03/08, Công ty cổ phần đầu tư HICON đã diễn ra buổi lễ chính thức trao Giấy ủy quyền Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho Phó Tổng Giám đốc thường trực – ông Phạm Hữu Thành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng Giám đốc công ty đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị HICON về việc ủy quyền Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cho Phó Tổng Giám đốc thường trực. Theo đó, tại quyết định số 115/2020/UQ-TGĐ ngày 01/08/2020, Tổng Giám đốc công ty HICON đã ký quyết định ủy quyền cho ông Phạm Hữu Thành – Phó Tổng Giám đốc thường trực về việc Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư HICON bao gồm việc lập kế hoạch, định hướng chiến lược phát triển, giám sát, đánh giá và nhận diện rủi ro cho tất cả các phòng ban thuộc Công ty cổ phần đầu tư HICON ngoại trừ Ban đầu tư và việc Quản lý các công ty con, Công ty thành viên, Công ty liên kết kể từ ngày 01/8/2020 cho đến ngày 31/12/2020.

Cùng ngày, HICON Group cũng chính thức điều chuyển ông Đỗ Xuân Bá sang giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện và bảo trì HICON (viết tắt là HICON M&E) kể từ ngày 01/08/2020.

Để phát triển doanh nghiệp thì việc đào tạo nhân viên cũng như đội ngũ lãnh đạo kế cận là một nhiệm vụ quan trọng mà HICON luôn luôn hướng tới. Mục tiêu để HICON trở thành nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho những cá nhân xuất sắc, đội nhóm gắn kết, đội ngũ lãnh đạo kế thừa xứng tầm. Đây chính là tâm nguyện, là triết lý kinh doanh mà các Sáng lập viên thuộc Hội đồng quản trị HICON Group đã và đang thực hiện trong suốt 9 năm thành lập và điều hành hệ thống.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp người xây dựng chủ nghĩa xã hội phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chính là vừa phải có đạo đức, vừa phải có trình độ chuyên môn, nói cụ thể là phải có đức và tài. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao không chỉ để phục vụ sự tăng trưởng bền vững của HICON mà còn để Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển.

Theo Ban truyền thông PR – Marketing